Anmälan till masterprogram inom civilingenjörsprogram

Du som går i årskurs 3 ska mellan den 1 - 15 maj 2019 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2019/2020.

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Anmälan till masterprogram för årskurs 3 - inför hösten 2019 - ska göras på  www.antagning.se

Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto! När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på www.antagning.se.

Du som våren 2019 följer årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1 - 15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under perioden 1 - 15 maj 2019. 

Du anmäler dig till dina kurser i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti.

Anmälan till kurserna du ska läsa på ditt masterprogram HT2019 anmäler du dig till under perioden 10-26 augusti 2019

Feedback News