Tillämpad matematik och beräkningsmatematik – TTMAM

Applied and Computational Mathematics

Masterprogrammet Tillämpad matematik och beräkningsmatematik syftar till att ge studenterna en bred kompetens i tillämpad matematik och beräkningsmatematik i stort och specialistkompetens inom minst ett delområde.

Utbildningsbeskrivning

Programmet har fyra spår som alla leder till civilingenjörsexamen i maskinteknik:

  • Matematik för datavetenskap
  • Finansiell matematik
  • Beräkningsteknik
  • Optimeringslära och systemteori

Studerande kan dra full nytta av det breda spektrum av kompetens inom matematik som finns på KTH. Spåren svarar direkt mot ämnesområden inom vilka omfattande forskningsarbete sker av forskargrupper vid Institutionen för matematik.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Masterprogrammet leder till en examen som kan följas av allt från doktorandstudier i matematik och angränsande ämnen till forskning och utveckling inom industri- och finanssektorn. Förmågan att strukturerat och kreativt lösa avancerade verkliga problem med matematik är mycket eftertraktad inom en mängd olika branscher.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Tillämpad matematik och beräkningsmatematik Kan gå bra Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Ansökan

Ansök på antagning.se

Behörighetsgivande kurser årskurs 3

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6 hp
SF1904 Markovprocesser, grundkurs* 3 hp
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer 
och transformer 3 hp
Starkt rekommenderad förkunskap: SF1811 Optimeringslära 6 hp

* Kursen är obligatorisk inom spår Matematik årskurs 3

Teknikprofiler

Utbildningen har en obligatorisk teknisk profil som ska läsas. Du kan läsa mer om den tekniska profilen här

Kontaktperson

Michael Hanke
Tel: 08 790 62 78
E-post: hanke@kth.se

Feedback News