Val av masterprogram för civilingenjörsprogram i Industriell teknik och hållbarhet

Temabild Industriell teknik och hållbarhet

De två avslutande åren på din civilingenjörsutbildning läser du inom ett masterprogram. Ett masterprogram består av ett paket med obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser, valfria kurser och ett examensarbete. Informationen riktar till dig som är antagen hösten 2018.

För dig som ska välja masterprogram i årskurs 3

I menyn hittar du alla masterprogram som är valbara för ditt civilingenjörsprogram. Där kan du läsa mer om vad de innebär, hur arbetsmarknaden ser ut, om utbytesstudier är möjligt, hur du ansöker och vilka behörighetsgivande kurser du behöver läsa.

Allmän behörighet

För att bli antagen behöver du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav 110 hp från årskurs 1–2 (inklusive 15 hp KEX)
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp

Mer information om behörighetskrav finns på KTH:s webbplats: Kurser inom program.

Särskild behörighet

Många masterprogram kräver att du har läst vissa kurser för att bli behörig till programmet. Detta innebär att du, förutom de obligatoriska kurserna i årskurs 3 och kandidatexamensarbetet, måste anmäla dig till behörighetsgivande kurser. De behörighetsgivande kurserna kan vara olika beroende på vilken master du planerar att välja och vilket civilingenjörsprogram du kommer ifrån. Kurserna kan även skilja sig mellan spåren inom en viss master. Kurser som ger särskild behörighet ska vara slutförda.

Anmälan till masterprogram för årskurs 3 - inför hösten 2020 - ska göras på  www.antagning.se

Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto! När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på antagning.se.

Du som våren 2020 följer årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1 - 15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under perioden 1 - 15 maj 2020. 

Du anmäler dig till dina kurser i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti.

Anmälan till kurserna du ska läsa på ditt masterprogram HT2020 anmäler du dig till under perioden 10-26 augusti 2020

Studievägledning

Om du inte är behörig och behöver hjälp med planering för fortsatta studier, kontakta din studievägledare för att lägga upp en individuell studieplan.
Studievägledare på ITM-skolan

Läsa utomlands

På respektive masterprograms sida finns mer information om rekommendationer för utbytesstudier. Om du funderar på att studera utomlands kan du även kontakta din internationella koordinator.

Information om utbytesstudier

Feedback News