Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 10:00-12:00 Upprop
Roll-call
Location E1
Mon 12 aug 16:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D41, D42
Tue 13 aug 14:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D41, D42, V11, V12
Wed 14 aug 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Festa smart
Wed 14 aug 14:00-16:00 Övning
Exercise
Location D32, D41, D42
Note: Introduktion fysik
Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location K1
Note: Sveriges Ingenjörer
Mon 19 aug 15:00-16:00 Föreläsning
Lecture
Location E1
Note: PA föreläser inför högskolestudier
Tue 20 aug 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture
Location E1
Note: - Gästföreläsare Lars Filipsson
Tue 20 aug 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location E1
Note: Programpresentation
Tue 20 aug 17:00-21:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Note: Phångarna på fortet
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Thu 22 aug 09:00-11:00 Information
Information
Location D2
Note: Data intro
Thu 22 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D1
Note: Tam populärföreläsning
Thu 22 aug 13:00-15:00 Övning
Exercise
Location D32, D41, D42
Note: Introduktion fysik
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 10:00-12:00 Information
Information
Location E1
Note: Inskrivning
Week 36 Show in My Schedule
Thu 5 sep 15:00-16:00 Information
Information
Location D2
Week 37 Show in My Schedule
Thu 12 sep 15:00-17:00 Information
Information
Location D2
Week 38 Show in My Schedule
Mon 16 sep 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Inspirerande studieteknik
Week 48 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Inspirerande studieteknik
Wed 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location D2
Feedback News