Föreläsning

Time: Thursday 29 October 2020 at 16:00 - 17:00 2020-10-29T16:00:00 2020-10-29T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Technical Preparatory Year, online with meetings on campus (TBUDA, 60 cr)

Location: Digital

Activity: Lecture

Student groups: TBASD1_1, TBUDA_1

Details (TimeEdit): Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64703697967

Scheduling staff created event 15 September at 17:01
Scheduling staff edited 15 September at 17:06

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom

Scheduling staff edited 16 September at 11:31

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64703697967

Scheduling staff edited 18 September at 04:55

['TBUDAASD1_1', 'TBASD1UDA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:36

['TBASD1UDA_1', 'TBUDAASD1_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:34

['TBUDAASD1_1', 'TBASD1UDA_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2020-10-16 04:34

Tags: None so far.

Feedback News