Information

Time: Wednesday 7 October 2020 at 12:00 - 13:00 2020-10-07T12:00:00 2020-10-07T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Master's Programme, Electromagnetics, Fusion and Space Engineering, 120 credits (TEFRM, 120 cr)

Location: Q31, Q33

Activity: Information

Student groups: CELTE_2, CELTE_3, TEFRM_1, TEFRM_2, TEFRM_MIC_1, TEFRM_MIC_2, TEFRM_PHS_1, TEFRM_PHS_2, TEFRM_PLA_1, TEFRM_PLA_2, TEFRM_SPA_1, TEFRM_SPA_2, TELPM_1, TELPM_2, TIETM_NUEY_1, TIETM_NUEY_2, TIETM_RENE_1, TIETM_RENE_2, TIETM_SENS_1, TIETM_SENS_2, TIETM_SMCS_1, TIETM_SMCS_2, TINNM_1, TINNM_2, TINNM_COE_1, TINNM_COE_2, TINNM_INF_1, TINNM_INF_2, TINNM_MMB_1, TINNM_MMB_2, TINNM_NWS_1, TINNM_NWS_2, TSCRM_1, TSCRM_2, TSCRM_ELEM_1, TSCRM_ELEM_2, TSCRM_LDCS_1, TSCRM_NCSS_1, TSCRM_NCSS_2, TSCRM_RASM_1, TSCRM_RASM_2, TSCRM_SCTY_1, TSCRM_SCTY_2

Details (TimeEdit): Kursvalsmässa

Feedback News