Föreläsning

Time: Friday 8 October 2021 at 13:00 - 14:00 2021-10-08T13:00:00 2021-10-08T14:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Industrial Technology and Production Maintenance (TIIPS, 180 cr)

Location: Digital

Activity: Lecture

Student groups: CITEH_1, LÄRGR_1, LÄRGR_TMK_1, TIIPS_1, TIMAS_1, TIMAS_IEPS_1, TIMAS_IODS_1

Details (TimeEdit): Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67436987899

Scheduling staff created event 7 May at 19:31
Scheduling staff edited 18 June at 11:03

f6ce38dc-9812-4133-a68e-4e454e185b8fDigital

Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67436987899

['LÄRGR_1', 'CITEH_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPODS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGR_TMKEPS_1']

Scheduling staff edited 18 June at 11:23

Fredag 8 oktober 2021 kl 13:00 - 154:00

Scheduling staff edited 2 July at 04:30

['LÄRGR_TMK_1', 'CITEHLÄRGR_1', 'TIIMAS_IEPS_1', 'TIMASCITEH_1', 'LÄRGR_TMKTIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIMAS_IEPODS_1']

Scheduling staff edited 16 July at 04:30

['LÄRGR_TMKCITEH_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'CITEHTIMAS_IODS_1', 'TIIPS_1', 'TIMASLÄRGR_1', 'TIMAS_IODS_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-07-16 04:30

Tags: None so far.

Feedback News