Stipendier

Här listas ett urval av de stipendier som kan sökas av CBH-studenter. För fler stipendier, vänligen besök: www.kth.se/student/studentliv/stipendier/stipendier-och-anslag

Allmänna studerandestipendierna

Utlysning av stipendium ur de allmänna studerandestipendierna för studerande på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs-, högskoleingenjörs- samt kandidatprogrammen vid KTH.

Läs mer i den bifogade pdf-filen: Utlysning Allm stift 2020.pdf
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2020

Stipendium till sökande med särskilda personliga skäl

Utlysning av stipendium till sökande med särskilda personliga skäl på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs- och högskoleingenjörsstuderande samt studerande vid kandidatprogram vid KTH.

Läs mer i den bifogade pdf-filen: Utlysning ssk 2020.pdf
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2020

Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond

Stipendier ur Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond för studerande vid utbildning inrättad vid KTH.

Utlysning av stipendium till sökande med särskilda personliga skäl på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs- och högskoleingenjörsstuderande samt studerande vid kandidatprogram vid KTH.

Läs mer i den bifogade pdf-filen: Utlysning HGS 2020.pdf
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2020

Wahlbäcks stiftelse

Stipendier ur Wahlbäcks stiftelse för studerande på grund- och avancerad nivå vid KTH som kommer från Värmland och vissa orter i fd Skaraborgs län.

Läs mer i den bifogade pdf-filen: Utlysning Wahlbäcks 2020.pdf
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2020

Feedback News