Presentationer mappade masterprogram

Masterprogram i ICT Innovation (TIVNM)

Masterprogram i Interaktiv Medieteknik (TIMTM)

Masterprogram i Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)

SEDSRecordInfo2020.pptx (PPT)

Masterprogram i Maskininlärning (TMAIM)

Masterprogram i Datalogi (TCSCM)

Masterprogram i Inbyggda System (TEBSM)

Masterprogram i Industriell ekonomi (TINEM)

Masterprogram i Information och nätverksteknologi (TINNM)

Masterprogram i Kommunikationssystem (TCOMM)

Masterprogram i Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM)

TTMAM (PDF)

Masterprogram i Systemteknik och robotik (TSCRM)

Masterprogram i Medicinsk Teknik (TMLEM)

Feedback News