Studentexpedition och servicecenter EECS

Till studentexpeditionen kan du vända dig när du har allmänna frågor som rör kursregistrering, omregistrering på kurs, resultatrapportering, omprövning av betyg, tentamen eller annat. Frågor av praktisk karaktär såsom passerkort, hittegods eller andra generella frågor hanteras av servicecenter. 

Servicecenter och studentexpedition EECS hanterar endast kurser som börjar på D, E och I. För kontaktuppgifter till andra kurs- och studentexpeditioner vid KTH, se Kurs- och studentexpeditioner

Kontakta servicecenter eller studentexpedition EECS

Feedback News