Individuell studieplan

Individuell studieplan

Om du inte har klarat av obligatoriska kurser så måste du göra en individuell studieplan och få den godkänd.

Tanken bakom den individuella studieplanen är att du ska tänka igenom och planera dina studier så att du i första hand hämtar in de kurser du missat och i andra hand läser nya kurser – som du har förkunskaper till.

Så här gör du din individuella studieplan

  1. Inför varje termin (för HT i juli resp för VT i november) skickar utbildningskansliet ut en sammanställning av dina studier och information angående den individuella studieplanen.
  2. Plocka fram blanketten för individuell studieplan: Individuell studieplan för höstterminen/ Individuell studieplan för vårterminen.
  3. Fyll i alla personuppgifter.
  4. Fyll i antal uppnådda högskolepoäng (hp) på programmet du läser. Kolla på ”personliga menyn”.
  5. Vilka av de kurser som ingår i utbildningsplanen för din kull har du inte klarat av? Planera in dessa kurser i studieplanen under rubriken ”Restkurser”. Ange hur många poäng du har kvar på kursen samt vilken period kursen ges och ev. tentamensdatum.
  6. Fyll på med nya kurser under rubriken "Nya kurser". Nya kurser är kurser du inte läst tidigare, normalt kurser i nästa årskurs. Kontrollera att du har de rekommenderade förkunskaperna (se kursplanen i Kurs- och programkatalogen på KTHs studentwebb) för dina nya kurser. Du får inte ha mer än totalt 30 hp av nya och gamla kurser.
  7. Skriv under studieplanen och lämna den till studievägledare för godkännande. Om du har frågor gällande din studieplan så är det bra om du bokar en tid med din studievägledare.
  8. Studievägledaren anmäler dig till kurserna när hen godkänner studieplanen (du ska alltså inte anmäla dig till några kurser). Om studieplanen inte godkänns, kontaktar studievägledaren dig.
  9. Du tar själv kontakt med studievägledare för uppföljning.

Tanken bakom uppflyttningsreglerna är att ge dig goda förutsättningar att klara av de de fortsatta studierna.

Utbildningsplaner (välj sedan ditt program och din kull)

Studiemedel vid individuell studieplan

Om du vill ha studiemedel för heltidsstudier måste du läsa kurser om minst 30 hp under terminen.

Att "Läsa" innebär för CSNs del att du ska vara registrerad alternativt omregistrerad på kurserna (se nedan för CSNs definition av omregistrering på kurs).

Om du inte har någon godkänd studieplan så blir du inte registrerad på några nya kurser.

CSNs regler för registrering på kurser

Feedback News