Information om masterprogram, samt minimässa för CDEPR årskurs 2

Time: Monday 23 March 2020 at 13:00 - 14:00 2020-03-23T13:00:00 2020-03-23T14:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Design and Product Realisation (CDEPR, 300 cr)

Location: D2

Activity: Information

Student groups: CDEPR_2

Details 1: Masterinformation + minimässa

Details 2:

Information om vilka masterprogram som är möjliga att läsa inom civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning, med minimässa i Sing Sing kl 14.00 - 16.00

Denna information gäller studerande på CDEPR årskurs 2, och innehåller viktig information inför det masterval som ska göras i årskurs 3 VT2020, samt information om allmän och särskild behörighet till masterprogrammen.

    
Den särskilda behörigheten innebär vilka behörighetsgivande kurser som ska läsas under årskurs 3 för att vara behörig till de olika masterprogrammen. Den 1-15 maj ska du anmäla dig till dessa kurser inför HT2019.

Feedback News