Anmälan till master inom CDEPR

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning 300 hp på KTH läsåret 2018/2019.
Du ska mellan den 1 -15 maj 2019 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2019/2020.

Behörighet

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Masterprogramkatalog

Här hittar du masterprogramkatalogen för läsåret 2019/2020:
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2019/2020)
       
Masterprogramkatalog för tidigare läsår:
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2018/2019)
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2017/2018)
              

Information om masterprogram och mastermässa

           
Mer information om masterprogrammen får du den 27 mars kl 13 -14 i sal D2.
Efter informationen har vi en mastermässa med representanter från respektive masterprogram 
kl 14 - 16 på "Plattan" i Sing Sing, Lindstedtsvägen 30.
        
Öppet hus på institutionerna
Den 9, 10 och 11 april kl 15 - 18 kommer institutionerna att anordna öppet hus då du är välkommen att få ytterligare information om de masterprogram som är möjliga att välja.

Schema för institutionernas öppna hus hittar du här.

Anmälan

Anmälan görs på www.antagning.se under perioden 1-15 maj 2019 och du kan endast välja ett av de alternativ som du kan läsa inom ditt civilingenjörsprogram.

  • Längre ner på den här sidan kan du se de masterprogram/-spår du kan välja mellan.
  • Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!
  • När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på www.antagning.se.

Du som våren 2019 läser årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1-15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 15 maj 2019.
Du anmäler dig till dina kurser i nya Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti, anmälningsperioden är 10-26 augusti.
Vidare instruktioner om anmälan till kurser hittar du här
        

Följande masterprogram/spår leder till civilingenjörsexamen i Design och produktframtagning 300 hp

Här nedan finner du vilka masterprogram som är knutna och sökbara till ditt civilingenjörsprogram. Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!

TAEEM             Flyg och rymdteknik

                          Flyg och rymdteknik

TFORM             Fordonsteknik

FORA                Spår, vägfordon
FORB                Spår, spårfordon

TIPUM              Industriell produktutveckling

IUPA                  Spår, förbränningsmotorteknik
IPUB                  Spår, maskinkonstruktion
IPUC                  Spår, mekatronik

TINEM              Industriell ekonomi

                          Industriell ekonomi

TIPDM               Integrerad produktdesign

IPDC                  Spår, teknisk design
IPDE                  Spår, innovationsledning och produktutveckling

TMRSM            Marina system

MRSA                Spår, lättviktskonstruktioner
MRSD                Spår, management
MRSB                Spår, strömningsmekanik

TPRMM            Industriell produktion

                          Industriell produktion

TSUEM             Hållbar energiteknik

                          Hållbar energiteknik

TSUTM             Teknik och hållbar utveckling

                          Teknik och hållbar utveckling

TTEMM             Tillämpad mekanik

TEMA                 Spår, fluidmekanik
TEMB                 Spår, Hållfasthetsteknik
TEMC                 Spår, ljud och vibrationer

För dig som vill påbörja ett masterprogram utanför dem som är knutna till ditt civilingenjörsprogram

För dig som vill söka ett masterprogram utanför dem som nämns i din utbildningsplan gör det via universityadmissions.se senast 15 januari 2019 för engelskspråkiga program och via antagning.se senast 15 april, 2019 för svenskspråkiga program. Du konkurrerar om platserna på samma sätt som alla andra sökande. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning

Väljer du att söka till ett masterprogram utanför de som är knutna till ditt civilingenjörsprogram kan du inte ansöka om civilingenjörsexamen!

Feedback News