Flyg - och rymdteknik – TAEEM

Aerospace Engineering

Människans eviga strävan efter att färdas snabbare, längre eller högre ställer oss ständigt inför nya utmaningar. För att utveckla framtidens funktionella, kostnadseffektiva och hållbara transportsystem krävs innovationer och teknikutveckling som vi bara kan skissa på idag. Om du tycker att det låter spännande och vill hålla dörren öppen till ett stort antal industrier, konsult- och innovationsföretag kan masterprogrammet Flyg- och rymdteknik vara vad du söker.

Ämnesbeskrivning

Masterprogrammet Flyg- och rymdteknik handlar om tekniken kring hur flygplan och rymdfarkoster fungerar, hur man konstruerar dem och optimerar de system som ingår. Det är några av kärnfrågorna inom ämnet, som är kanske det mest prestigefyllda ingenjörsområdet internationellt. Som ingenjör inom flyg- och rymdteknik arbetar man ofta med någon aspekt av utveckling, utprovning, drift eller underhåll av ett stort och komplext flygande system, t.ex. ett flygplan, en raket eller en satellit. Det behövs en bred teknisk kompetens för att kunna samverka med ingenjörer som arbetar med andra delar av systemet och samtidigt vara specialist inom sitt eget område.

Utbildningsbeskrivning

Masterprogrammet Flyg- och rymdteknik har fyra spår du väljer mellan efter första terminen: flygteknik, lättkonstruktioner, rymdteknik, och systemteknik. Det är en lärorik och meriterande utbildning som ger dig en bred teknisk kompetens, samtidigt som du kan specialisera dig inom ett eller ett par delområden. Det slutgiltiga examensarbetet kan göras på företag som t.ex. Saab, Bombardier, Thales Alenia Space, m.fl, eller på KTH, annat universitet eller ett forskningsinstitut. En del väljer sedan att fortsätta med forskarstudier, vilket banar väg för en spännande karriär som forskare eller specialist. Tack vare att programmet har gott internationellt rykte och söktryck är lärandemiljön utpräglat internationell och karaktäriseras av metoder som utgår från dig och ditt lärande och aktiverar dig i kurserna. Genom laborationer och kreativa projektarbeten kommer du att utveckla din förmåga att samverka med andra och att angripa och lösa både teoretiska och praktiska problem, allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att möta framtida utmaningar som ingenjör i arbetslivet.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Sverige har en framstående och livskraftig flyg- och rymdteknisk industri, och är en av ett fåtal nationer i världen som har kompetens att självständigt utveckla kompletta flygande system. Flyg- och rymdteknisk forskning och utbildning på KTH etablerades redan 1919. Vi har sedan dess försett svensk industri med kompetenta och driftiga ingenjörer, som med aktivt ledarskap och innovationskraft bidragit till en imponerande teknikutveckling. På senare år har branschen i allt högre omfattning blivit en internationell arena, där företag som Saab, GKN (f.d. Volvo Aero) och SSC (f.d. Rymdbolaget) samverkar med stora multinationella företag och organisationer som Airbus, Boeing, ESA och NASA.

Utlandsstudier

Under programmet passar det bra att åka på utlandsstudier och vi har avtal med lärosäten inom Europa, USA och Australien. Vanligen förläggs en termin utbytesstudier till vårterminen under första året på programmet, men beroende på vilket spår du väljer samt egna önskemål så går det att åka på utbyte även andra terminer.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Flyg- och rymdteknik Avrådes Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs* 6 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik*. 6 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6 hp
SF19XX Sannolikhetsteori och statistik** 6 hp

* En av kurserna SG1217 eller SG1220 måste läsas då kursen är behörighetsgivande.
** Kurs inom Sannolikhetsteori och statistik måste läsas. Stäm av med din Studievägledare så att det blir rätt kurs/kurskod.

Övriga förkunskapskrav

Studenter som väljer inriktning Systemteknik (SYS) måste läsa en kurs i Optimeringslära, 6 hp, före antagning till inriktningen.

Kontaktperson

Raffaello Mariani och Stefan Hallström
E-post: aerospace@kth.se

Feedback News