Fordonsteknik – TFORM

Fordonsteknik är ett brett teknikområde under snabb utveckling. Tuffa samhällsutmaningar innebär att transportsektorn behöver genomgå omvälvande förändringar framöver. Hårdare utsläppsregler, nya drivmedel, kostnadseffektivitet och efterfrågan på ny teknik är några av drivkrafterna för utvecklingen av framtidens vägfordonslösningar. Spårburen trafik väntas utgöra en viktig del i ett integrerat transportsystem för ett framtida hållbart och resurseffektivt samhälle. Miljövänliga, smarta och säkra lösningar på infrastruktur, fordon och transportsystem är därför viktiga framöver.

Ämnesbeskrivning

Fordonsteknik är ett brett ämne som drivs av ständigt ökande krav och utmaningarna för framtidens miljövänliga, smarta och säkra fordonskoncept. En stor utmaning är att utveckla konkurrenskraftiga och mer miljövänliga fordon för att möta individuella och samhälleliga krav på exempelvis prestanda, säkerhet, komfort och energieffektivitet. Nya, innovativa tekniska lösningar och kunniga ingenjörer behövs för att möjliggöra en övergång till hållbara väg- och järnvägstransporter. Syftet med detta program är att utbilda ingenjörer för en global fordons- och komponentindustri, myndigheter och forskningsinstitutioner som är verksamma inom detta område.

Utbildningsbeskrivning

Fordonsteknik är en tillämpad fördjupning som bygger på dina kunskaper i matematik, mekanik, reglerteknik, hållfasthetslära, elektroteknik m.m. Programmet ger dig kunskap om fordonens roll i samhället, deras delsystem, uppbyggnad och funktion, hur man kravsätter, konstruerar och utvärderar dess egenskaper för olika transportuppgifter samt hur det påverkar kompromissen mellan prestanda, ekonomi, energieffektivitet och säkerhet. Fordonsdynamik och samverkan mellan fordon och infrastruktur är en viktig del av programmet.

Programmet erbjuder två inriktningar, vägfordon och spårfordon. Inriktningen vägfordon fokuserar på olika typer av personbilar, lastbilar och bussar. Inriktningen behandlar bland annat fordons uppbyggnad och dess egenskaper, hur man konstruerar och kravsätter de grundläggande fordonskomponenterna samt om alternativa lösningar på framtidsutmaningarna. Ni kommer även att få ingående kunskaper om hur man modellerar, simulerar, mäter och utvärderar fordonens dynamiska beteende. Väljer du spårfordon är systemaspekten väldigt viktigt, eftersom de olika delarna av ett spårsystem som fordon, bana, strömförsörjning och signalsystem påverkar varandra i hög grad. Förutom att du får en överblick över alla aspekter av spårtrafik är den dynamiska samverkan mellan fordon och bana ett fördjupningsområde.

Oavsett spårval så har man via de obligatoriskt valbara kurserna stor möjlighet att skapa den specialistprofil man vill ha, t.ex. fordonsdynamik, flödes- eller akustiksimulering, reglerteknik, trafiksimulering, lättviktskonstruktion.

Beroende på valda kurser så har man också runt 15 hp helt valfria kurser att välja på från KTHs kurskatalog.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Fordonsteknik är ett mångfasetterat arbetsfält, där människan möter tekniken och där olika teknikgrenar samverkar för att bilda en effektiv helhet. Fordonsindustrins höga konkurrens gör utvecklingsarbetet och utprovningen av nya fordon mycket viktig. Moderna högteknologiska fordon blir alltmer beroende av avancerad styr- och reglerteknik, vilket ökar behovet av såväl fordonsteknisk som reglerteknisk utbildning. Utbildningens bredd ger dig möjlighet att arbeta inom många olika områden och branscher. Utöver fordons- och komponentindustrin finns arbeten inom trafikföretag, konsultbyråer, myndigheter, högskolor, institut osv. Branschen är internationell vilket även ger goda möjligheter till arbete utomlands.

Utlandsstudier

Om du skulle vilja studera utomlands under en eller två terminer så uppmuntrar vi till det. Du kan till exempel kombinera en termin med kurser med att även genomföra examensarbetet utomlands.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Fordonsteknik Kan gå bra Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6 hp

Rekommenderade kurser

SG1217 Strömningsmekanik* 6 hp

*Bör läsas innan, men kan även läsas inom masterprogrammet.

Kontaktperson

Mikael Nybacka
Tel: 070-2404671
E-post: mnybacka@kth.se

Feedback News