Hållbar energiteknik – TSUEM

Sustainable Energy Engineering

Det går knappast att öppna en tidning utan att mötas av artiklar som beskriver ny energiteknik, energieffektivisering eller omställning av energisystemet. Hela energisektorn är under omstöpning och här finns många utmaningar för kreativa och framsynta ingenjörer som månar om vår framtida miljö.

Ämnesbeskrivning

Energitekniken som ett allmänt ämnesområde har länge varit, och kommer alltid att vara, intimt sammankopplat med människans utveckling och framtidsplaneringen av vårt samhälle. Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme, samt andra energirelaterade tjänster som t.ex. rent dricksvatten, kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock allt tydligare att dagens huvudsakliga energikällor i framtiden kommer att kompletteras av andra. Denna transformation pågår runt omkring oss bl a i form av massiva investeringar i solceller och kraftfull utbyggnad av vindkraft. Även transportsektorn är under stor förändring i och med introduktionen av många nya el- och hybridbilsmodeller och provsträckor som har elförsörjning längs vägen. Nya, miljövänliga och effektiva ”produktionsmetoder” och effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt krävs av dagens och morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt.

Utbildningsbeskrivning

Energitekniken omfattar i stort sett alla typer av omvandling och överföring av energi i olika apparater och anläggningar. Institutionen för Energiteknik behandlar både grundläggande och tillämpade områden.

Du kan välja att inrikta dig mot något av dessa fyra spår:

  • Effektiv energianvändning
  • Hållbar kraftproduktion
  • Solenergi
  • Energisystemanalys: Policy och Management

Utöver de obligatoriska kurserna finns ett stort urval av valfria kurser inom ämnesområdet.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för civilingenjörer med specialisering inom energi är mycket stor och förhållandevis stabil. Som exempel på verksamheter där sådana kunskaper efterfrågas kan nämnas tillverkande industri, nationella och kommunala kraft- och energibolag, forskningsinstitut, konsultföretag, m.fl. Då både vår industri och de stora Svenska konsultbolagen verkar internationellt och Sverige ses som ett föregångsland finns också goda möjligheter till fortsatt utbildning och jobb utomlands.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Hållbar energiteknik Avrådes Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas


Särskild behörighet

MJ1401 Värmeöverföring 6 hp
SG1217 Strömmningsmekanik, grundkurs* 6 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik* 6 hp

* En av kurserna SG1217 eller SG1220 måste läsas

Kontaktperson

Anders Malmquist
Tel: 08-790 7447
E-post: andmal@kth.se

Feedback News