Industriell ekonomi – TINEM

Öppet hus för mastergrammet Industriell ekonomi

15-04-2021 TINEM- öppet hus

Industrial Management

Masterprogrammet i Industriell ekonomi syftar till att förbereda studenter med en gedigen teknisk bakgrund för framtida ledande befattningar inom projektledning, produktutveckling, produktions-utveckling, marknadsföring etc. i teknikrelaterade industriella och konsultbaserade verksamheter.

Ämnesbeskrivning

Ingenjörsarbete är idag sällan renodlat tekniskt. Tvärtom är ekonomiska, organisatoriska och ledarskapsrelaterade frågeställningar nästan alltid integrerade med de ”tekniska” utmaningar ingenjörer och deras verksamhet ställs inför. Baserat på en stark analytiskt förmåga, fördjupade matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kunskaper syftar utbildningar inom ämnesområdet industriell ekonomi till att utbilda specialister med kunskaper och förmågor kopplade just till dessa komplexa och integrerade frågeställningar inom teknikintensiva och industriella verksamheter.

Utbildningsbeskrivning

Huvudfokus inom programmet Industriell ekonomi är skapandet av kundvärde. Dessa frågor behandlas på tre nivåer.

  • Den individuella nivån, vilken fokuserar på ledarskap och förändringsledning.
  • Företagsnivån fokuserar på ledning och styrning av företagets värdeskapande funktioner och processer till exempel inom produktutveckling, produktion och marknad.
  • Den industriella nivån med fokus på ekonomiska och tekniska förändringar av de nationella och globala marknader som företagen verkar på.

Tillsammans med kurserna inom industriell ekonomi kommer du att läsa en villkorligt valfri teknisk profil, speciellt framtagen för att passa masterprogrammet. Sista året på programmet läser du en större projektkurs där de centrala ämnesområdena inom programmet utvecklas och integreras ytterligare. Denna kurs drivs som ett större managementkonsultuppdrag i nära samarbete med ett antal ledande internationella industriföretag.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM

Arbetsmarknad

Kombinationen av djup teknisk kunskap och avancerade färdigheter för ledning och styrning av industriella verksamheter ger dig en attraktiv kompetens för en bred arbetsmarknad inom industriella och teknikintensiva företag världen över – inte minst kopplat till de utmaningar och snabba förändringar som nu sker till följd av ökad globalisering av marknader, teknikskiften, hållbar utveckling och digitalisering. Dessutom ger programmet dig forskningsförberedande kunskaper och färdigheter, framförallt inom ämnesområdet Industriell ekonomi.

Utlandsstudier

Om du planerar att studera utomlands bör dessa studier förläggas till period 3 och 4 under årskurs 1 eller som en del av examensarbetet. Utlandsstudier under andra perioder kommer att påverka hur du kommer att kunna följa programmet tidsmässigt.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Industriell ekonomi Avrådes Rekommenderas Avrådes Rekommenderas


Särskild behörighet

ME2015 Projektledning: ledning och styrning av projekt 6 hp
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 6 hp
Förberedande teknikkurs* 6 hp

*Kontrollera eventuella förkunskapskrav för de ingående kurserna i den tekniska profil du avser att välja. För mer information om teknikprofilen se Kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Lars Uppvall
Tel: 08-790 94 60
E-post:lars.uppvall@indek.kth.se

Feedback News