Industriell produktion – TPRMM

Production Engineering and Management

Industriell produktion behandlar framställning av konkurrenskraftiga produkter såväl som komplexa tekniska system och anläggningar, med rätt kvalitet, på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Utveckling av industriella produktionssystem kräver gedigen kunskap inom många områden. Masterprogrammet Industriell produktion fokuserar på kunskap om produkter, dess tillverkningsprocesser, maskinutrustningar och stödsystem, samt hur människor verkar i en effektiv organisation.

Utbildningsbeskrivning

Masterprogrammet Industriell produktion är uppbyggt med tre block av kurser, ett gemensamt med fem kurser, ett profilerande med ytterligare minst fem kurser och ett valfritt med varierande antal kurser, därtill kommer examensarbetet. För det profilerande blocket kan du välja mellan nedanstående tre profiler:

Industriell produktion

Industriföretag har ständigt behov av att utveckla och effektivisera sin produktion för att behålla och öka sin konkurrensförmåga. För att göra det krävs kunskaper om olika produktionssystems egenskaper, produktutveckling, tillverkningsteknik och god förståelse om försörjningskedjor (Supply Chain Management) för tillverkande företag under en produkts hela livscykel.

Industriella IT-system

För att öka produktiviteten i produktframtagningen krävs effektiva processer med stöd av digital information och IT-system, tex PDM/PLM-system. Sådana system kan exempelvis stötta aktiviteter som formgivning, konstruktion, simulering, analys, beredning, inköp, materialförsörjning, produktionsplanering och -styrning. För att skapa effektiva processer krävs att dessa IT-system delar och utbyter information på ett strukturerat och standardiserat sätt, både inom och utanför företaget.

Industriell fogning

Fogningstekniken är central för all tillverkning av verkstadsprodukter. I denna profil behandlas industrins utmaningar med högproduktiva metoder såsom laser- och laserhybridsvetsning, ”kalla” svetsprocesser, hårdlödning och Friction Stir Welding. Kunskaper om fogning av artskilda material och tunna gods är också viktiga inslag. Denna profil kan ge en globalt erkänd certifiering till Internationell svetsingenjör (IWE).

Masterprogrammet Industriell produktion har ett stort inslag av internationella studenter varje år. Detta medför att våra studenter dagligen jobbar i en internationell och mångkulturell miljö, med möjlighet att knyta kontakter över stora delar av världen.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM

Arbetsmarknad

I en globaliserad värld är produktion av och handel med varor och tjänster strategiska faktorer för en hög levnadsstandard. Civilingenjörer från Industriell produktion har därför goda framtidsutsikter och arbetsmarknaden spänner över allt från traditionella industri- och logistikföretag till konsultfirmor och forsknings- och utvecklingsföretag i hela världen. Dina framtida arbetsuppgifter kan variera från att leda och delta i införande av teknik och system för att förbättra kvalitet till att ansvara för inköps- och försäljningsorganisationer.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Industriell produktion Avrådes Rekommenderas Rekommenderas Avrådes


Särskild behörighet

MG1002 Automatiseringsteknik 6 hp
MG1024 Produktion 6 hp

Kontaktpersoner

Mats Bejhem
Tel: 08-790 63 55
E-post: bejhem@kth.se

Per Johansson
Tel: 08-790 63 72
E-post: pj@kth.se

Feedback News