Industriell produktutveckling – TIPUM spår Maskinkonstruktion – IPUB

Öppet hus för masterspåret Maskinkonstruktion

2020-04-01

Engineering Design

Maskiner som till exempel fordon, dammsugare och respiratorer är tekniska produkter som är uppbyggda av rörliga och fasta komponenter. För att bli framgångsrika måste moderna maskiner vara högpresterande samtidigt som de ges estetiska och ergonomiska egenskaper som gör dem attraktiva. Eftersom detaljkonstruktion av sådana maskiner och komponenter spänner över ett mycket brett och dynamiskt teknikområde, krävs kompetens, metoder och moderna hjälpmedel som möjliggör ett effektivt ingenjörsarbete och samarbete mellan individer och organisationer.

Utbildningsbeskrivning

Inom spåret Maskinkonstruktion får du lära dig att skapa, dimensionera och verifiera tekniska kvalitetsprodukter med ett effektivt stöd av utvecklingsverktyg och metoder som används av våra mest framgångsrika industrier. Konstruktion och utveckling av konkurrenskraftiga produkter och komponenter kräver såväl helhetssyn som specialistkunskaper. Framtagning av maskiner av världsklass kräver modellbaserad utveckling, metoder och verktyg för systemoptimering och robust konstruktion, individer med spetskompetens inom systemutveckling samt förståelse för fysiska fenomen och konsekvenser av interaktionen mellan maskin och användare. Maskinkonstruktion är ett tillämpat spår, med projektbaserat lärande som utvecklar dina färdigheter i modellering, prototyptillverkning och produktframtagning. Projekten bedrivs ofta i samarbete med industriföretag.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Genom att välja maskinkonstruktion får du en nyckelkompetens för de flesta industrigrenar och branscher. Genom din förmåga att identifiera komplexa problem och finna kreativa och genomarbetade konstruktionslösningar med hjälp av moderna metoder och datorhjälpmedel så blir du väl förberedd för att arbeta med produktutveckling, konstruktion eller forskning inom ledande företag och organisationer.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Industriell produktutveckling, spår IPUB Kan gå bra Avrådes Avrådes Rekommenderas


Särskild behörighet

Det finns inga behörighetsgivande kurser inför Master.

Kontaktperson

Kjell Andersson
Tel: 08-790 63 74
E-post: kan@kth.se

Feedback News