Industriell produktutveckling – TIPUM spår Mekatronik – IPUC

Presentation från öppet hus för masterspåret Mekatronik

2020-04-01, PDF-format

Masterinfo mekatronik

Engineering Design

Vill du arbeta med utveckling av medicinsk teknik, fordon, konsumentprodukter eller robotar? Mekatronik erbjuder dig nyckelkompetens för att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda datorsystem.

Utbildningsbeskrivning

Mekatronisk utveckling karaktäriseras ofta av stora projekt, många inblandade kompetenser, ett stort mått av teamwork och höga krav på projektorganisation och projektledning. För att träna sådant ingenjörsarbete bygger våra kurser i hög grad på problembaserad inlärning och projektarbete. Du får en tvärteknisk helhetssyn med fokus på produktutveckling samt kreativa och innovativa lösningar. Du som väljer Mekatronik utvecklas tillcivilingenjör med kompetens inom robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system – kort sagt kompetens för att utveckla innovativa och intelligenta produkter. I stora projekt kommer du att lära dig bedriva professionellt utvecklingsarbete och träna samarbete, kommunikation och projektledning. Du har möjlighet att välja kurser för att profilera dig inom valfritt område, till exempel medicinsk teknik, fordonsteknik eller robotik.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM

Arbetsmarknad

Genom att välja Mekatronik som spår får du en nyckelkompetens för ett flertal industrigrenar och branscher som t.ex. fordonsindustrin, industriautomation (robotik) och medicinsk teknik.


Utlandsstudier

En stor andel av våra studenter läser utomlands under en termin (ibland två) och vår rekommendation är att åka under första året eller i samband med examensarbetet.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Industriell produktutveckling, spår IPUC Rekommenderas Kan gå bra Avrådes Rekommenderas


Särskild behörighet

EL1010 Reglerteknik 6 hp
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9 hp

Kontaktperson

Björn Möller
Tel: 08-790 8072
E-post: bjornmm@kth.se
www.mechatronics.se

Feedback News