Integrerad produktdesign – TIPDM Innovationsledning och produktutveckling – IPDE

Integrated Product Design

Spåret Innovationsledning och produktutveckling fokuserar på hur företag leder och organiserar sitt innovations- och produktutvecklingsarbete för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att leda och utveckla innovations- och produktutvecklingsarbete på operativ och strategisk nivå.

Ämnesbeskrivning

Företag är i allt högre grad beroende av att kontinuerligt skapa innovationer för sin konkurrenskraft och överlevnad på marknaden. Detta ställer nya krav på förmågan att både kunna vidareutveckla existerande verksamhet och generera banbrytande idéer och produkter. För att möta detta behov behövs personer som kan kombinera avancerad teknikutveckling med förståelse för marknad, strategi, organisation och ekonomi. Att leda och organisera för innovation och produktutveckling är en central kompetens i såväl uppstartsbolag, industriell R&D management som i offentlig sektor. En innovation är många gånger en ny produkt för ett företag, men innovation kan också åstadkommas genom implementation av en ny organisatorisk lösning eller en ny affärsmodell för ett företag. Innovationsprocessen och produktutvecklingsprocessen innefattar flera avancerade aktiviteter; att förstå kund och användarbehov, idégenerering, val av projekt och skapande av detaljerade lösningar.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta med innovation och produktutveckling utifrån tre perspektiv

  • Utveckla lösningar i form av produkter, tjänster och affärsplaner.
  • Leda och organisera för innovation och värdeskapande lösningar.
  • Ta fram innovationsstrategier, det vill säga företagets affärsmässiga inriktning och projektportfölj, samt identifiera hur forskning och utveckling ska organiseras för att stödja strategin.

Genom att kombinera kurser i teknik, innovation och affärsutveckling med skarpa projekt i samverkan med entreprenörer och industriföretag ger utbildningen dig en unik kompetensprofil som förbereder dig såväl för arbete i etablerade organisationer som för att bedriva egen verksamhet.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för ingenjörer med kompetens inom innovationsledning och produktutveckling är mycket stor och erbjuder en mängd skilda arbetsuppgifter kopplade till nyutveckling och kundanpassning av produkter och tjänster. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktutvecklare, projektledare eller med affärsutveckling på tekniska företag.

Utlandsstudier

Vi rekommenderar att utlandsstudier förläggs till termin 2 under årskurs 1 på masterprogrammet.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Integrerad produktdesign, spår IPDE Avrådes Rekommenderas Avrådes Rekommenderas


Särskild behörighet

Det finns inga behörighetsgivande kurser inför Master.

Kontaktperson

Jens Hemphälä
Tel: 08-790 97 41
E-post: hemphala@kth.se

Feedback News