Integrerad produktdesign – TIPDM Teknisk design – IPDC

Integrated Product Design

Teknisk design är masterspåret som integrerar industridesign på en strategisk nivå med fördjupade ingenjörskunskaper. Ett tydligt fokus är att vi arbetar metodiskt utifrån användarens och kundens behov. Syftet är att utbilda studenter som efter examen kan leda och arbeta med produktutveckling i miljöer där design, konstruktion och hållbarhet tillsammans är avgörande för framgång.

Utbildningsbeskrivning

Under utbildningen får du vidareutveckla dina designkunskaper. Du lär dig att arbeta användarcentrerat, men också att integrera en strategisk nivå där varumärke och affärsmodeller diskuteras. Framtidens produkter måste dessutom erbjudas på ett hållbart sätt, därför ingår kurser i ekodesign och tjänstedesign. Vi undersöker vilka möjligheter som öppnar sig när produkter erbjuds som tjänst samt på vilket sätt detta påverkar konstruktion, materialval och design. Konstruktionsämnena lyfts också till en högre nivå genom ökad komplexitet och öppnare utmaningar med flera alternativa lösningar. En orienteringskurs i mekatronik ger förståelse för hur digital teknik kan integreras i en produkt. För både design och konstruktion strävar vi efter ett iterativt arbetssätt. Flera lösningar testas och utvärderas tidigt för att sedan fortsätta utvecklas i loopar. Design och konstruktion integreras gradvis för att mot slutet av utbildningen samverka i tillämpade produktutvecklingsprojekt i nära samarbete med externa företag. En stor andel valbara kurser ger dig som student goda möjligheter till personlig profilering.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Våra studenter är mycket efterfrågade inom traditionell industri som Scania, Hennes & Mauritz, Atlas Copco och IKEA liksom hos olika konsultbolag. Ofta arbetar de då som projektledare eller med att samordna design med konstruktion och marknad. Inom många yngre företag som Zound Industries och Above arbetar designers och ingenjörer helt integrerat. Här passar våra studenter väl in i rollen som Creative Engineer. Tack vare det användarfokus som genomsyrar Teknisk design får våra studenter även arbete inom de växande områdena tjänstedesign och User Experience (UX).

Utlandsstudier

Vi rekommenderar primärt att du reser ut vårterminen i årskurs 1 eller höstterminen i årskurs 2. Utöver KTH:s generella utbytesavtal har Teknisk design dessutom speciella avtal med motsvarande utbildning på TU Delft i Holland liksom med industridesignutbildningen i Iowa, USA.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Integrerad produktdesign, spår IPDC Avrådes Kan gå bra Rekommenderas Rekommenderas


Särskild behörighet

HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6 hp

MF1025 Modellbaserad produktutveckling

6 hp

Kontaktperson

Kontaktperson

Jens Hemphälä
Tel: 08 790 97 41
E-post: hemphala@kth.se

Claes Tisell
Tel: 08-790 9048
Epost: ctisell@kth.se

Feedback News