Marina system – TMRSM

Naval Architecture

Masterprogrammet Marina system är intressant. Inte minst för dig som vill utveckla ditt systemtänkande, din kommunikationsförmåga och din förmåga att samarbeta i projekt. Självklart också för dig som redan är intresserad av hav, båtar, fartyg och andra tekniska system till sjös och till havs. Inom programmet kan du välja mellan spåren Lättkonstruktioner, Strömningsmekanik och Management.

Ämnesbeskrivning

Med begreppet marina system menar vi tekniska system med olika funktioner i marinmiljö –på eller under ytan. Det kan handla om fartyg, båtar och olika installationer till havs. Hur de ska utformas på ett miljö-, energi och kostnadseffektivt sätt och hur de ska fungerar för de som bemannar, underhåller eller handhar tekniken. Marina system handla om tävlings- och fritidsbåtar. Där är kanske utmaningarna konstruktion och design för snabbare, snyggare, och mer lätt manövrerade farkoster. Spännande utmaningar finns i utveckling av tekniker för utforskning av havsmiljön, för utvinning av energi i vågor och strömmar eller av vind- och solkraft till havs. Autonoma farkoster och hållbar framdrivning som seglande lastfartyg är idag aktuella marintekniska utvecklingsområden. Syftet med masterprogrammet Marina system är att utbilda moderna kreativa ingenjörer som är kapabla att möta dessa och liknande systemtekniska utmaningar inom marintekniken såväl som inom andra teknikområden och branscher.

Utbildningsbeskrivning

Redan i åk 3 har du möjlighet att börja utveckla dina kunskaper inom ämnesområdet. Du kan göra ditt kandidatexamensarbete inom Marina system och dessutom läsa kursen SD2725 Introduktion till marinteknik 6 hp i period 1 åk 3.

På masterprogrammet Marina system får du en solid grund i marinteknisk teori och metodik för att formulera, modellera och lösa problemställningar kring fartygs framdrivning, stabilitet, sjöegenskaper, manövrering och hur skrovstrukturer byggs upp och dimensioneras. Vi ger också kurser om seglingsmekanik, undervattensteknik och högfartsbåtar. Dessutom får du kunskap om och träning i designprocesser, erfarenhet av experimentell analys och projektarbete samt branschinsikt genom gästföreläsningar och studiebesök. Inom masterprogrammet finns utrymme för ett antal valfria kurser som ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och karriärplaner. Parallellt med kärnkurserna Fartygsdesign, Marina strukturer och Marin hydromekanik läser du ett av tre spår:

  • Lättkonstruktioner – där du fördjupar dina kunskaper inom strukturmekanik med särskilt fokus på moderna kompositmaterial.
  • Strömningsmekanik – där du utvecklar dina kunskaper i strömningsmekanisk teori och strömningsmekanisk modellering
  • Management – där du kompletterar dina tekniska kunskaper med några kurser om projektledning och miljömanagement.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Den multidisciplinära karaktären på ämnet marina system, och utformningen av masterprogrammet, gör utbildningen relevant för arbete inom den maritima branschen såväl som inom andra branscher. Ingenjörer som läst Marina system arbetar till exempel som beräkningsingenjörer, projektledare, systemutvecklare, fartygsdesigners, administratörer, konsulter och forskare.

Inom den svenska maritima sektorn hittar du ingenjörer som läst Marina system till exempel på de stora rederierna Wallenius och Stena som projekterar och driver avancerade lastfartyg; på varv som Stockholms reparationsvarv eller Saab Kockums och Docksta som konstruerar och tillverkar avancerade specialfartyg; på marintekniska konsultföretag som SSPA och Saltech som bland annat stödjer rederierna och varven med fartygskonstruktion och teknisk expertis; på Kongsberg, Caterpillar och Marine Jet Power som utvecklar och tillverkar propellrar och framdrivningssystem; på företag som arbetar med havsbaserad energi; vid statliga myndigheter som Transportstyrelsen och Försvarets materielverk; och vid forskningsinstitutioner som KTH, SSPA, RISE, SMHI och FOI. Betydande internationella arbetsmarknader finns till exempel i Norge och i de stora skeppsbyggande länderna i Asien. Utanför sjöfartssektorn hittar du ingenjörer som läst Marina system på företag som Scania, Vattenfall, ÅF, ABB och Atlas Copco.

Utlandsstudier

Det finns stora möjligheter att ta en utbytestermin. Lämpligast är under termin 3 (hösten år 2) men det kan även fungera någon av de andra terminerna.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Marina system Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

SG1217 Strömningsmekanik* 6 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik* 6 hp

* En av dessa kurser ska läsas.

Kontaktpersoner

Karl Garme

Tel: 0703-971717

E-post: garme@kth.se

 

Magnus Burman

Tel: 0705-496450

E-post: mburman@kth.se

Feedback News