Studievägledning CDEPR

Studievägledningens uppgift är att erbjuda vägledning och stöd i studenternas studier.

Studievägledarna kan du som student besöka för ett enskilt samtal om dina studier och din studiesituation, t ex dina studievanor.
Studievägledare har tystnadsplikt i frågor som rör enskilda studenter.

Vid studieplanering, individuell studieplan ska du fylla i den här mallen Individuell studieplan CDEPR - mall

Studievägledare CDEPR

Marzenna Juszkiewicz

svl-cdepr@itm.kth.se

087909019


Öppettider för studenter

Under terminerna

Drop-in hos studievägledningen.

Tisdag kl 9:00-11:30
Torsdag kl 9:00-11:30

Övriga tider enligt överenskommelse

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30 plan 2
KTH Campus
Stockholm

Feedback News