Studievägledning CDEPR

Studievägledningsbild.jpg

Studievägledningens uppgift är att erbjuda vägledning och stöd i studenternas studier.

Studievägledaren följer upp ditt studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för fortsatta studier vid högre årskurser, dels vid olika val som görs under utbildningens gång.

Studievägledarna kan du som student besöka för ett enskilt samtal om dina studier och din studiesituation, t ex dina studievanor.

Vid studieplanering, individuell studieplan ska du fylla i den här mallen Individuell studieplan CDEPR - mall

Drop-in

Under drop-in tiden behöver du inte boka tid i förväg. Då är du välkommen att ställa korta enklare frågor, eller boka tid för enskilt samtal.
      
I början av varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledningen. Gör därför din bokning i god tid.

Studievägledare har tystnadsplikt i frågor som rör enskilda studenter.

Studievägledare CDEPR

Marzenna Juszkiewicz

svl-cdepr@itm.kth.se

087909019


Öppettider för studenter

Under terminerna

Drop-in hos studievägledningen.

Tisdag kl 9:00-11:30
Torsdag kl 9:00-11:30

Övriga tider enligt överenskommelse

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30 plan 2
KTH Campus
Stockholm

Feedback News