Teknisk mekanik – TTEMM spår Strömningsmekanik – TEMA

Engineering Mechanics

Strömningsmekanikspåret inom programmet fokuserar på tekniska system som innehåller en fluid (gas eller vätska) och dess växelverkan med omgivande komponenter. Strömningsmekanik förkommer ofta i naturen och i industriella tillämpningar och utgör en viktig del i utvecklingen av flertalet framtida produkter. Forskningen är ofta mångvetenskaplig med tillämpningar inom flyg-, fordons- och processindustri, miljöforskning, meteorologi, klimatforskning, förbränningsforskning och medicinsk forskning.

Ämnesbeskrivning

Strömningsmekanik är ett brett område där olika typer av processer optimeras och görs mer effektiva och hållbara genom detaljerade studier och analyser, både experimentellt och teoretiskt/numeriskt. Som exempel på tillämpningsområden kan nämnas energiomvandlingsprocesser, bränsleförbrukning i förbränningsmotorer, aerodynamik, blodströmning relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar. Disciplinen strömningsmekanik innehåller därmed fysik, matematik, mekanik, kemi och numerisk analys. Programmet har en bra balans mellan teoretiska studier och praktiska tillämpningar och ger därför en utgångspunkt för en framgångsrik karriär inom industri eller för fortsatta doktorandstudier.

Utbildningsbeskrivning

I spåret Strömningsmekanik kommer du att använda moderna teoretiska, numeriska och experimentella metoder för att kunna lösa olika strömningsmekaniska problem som du i framtiden kommer att stöta på som anställd inom industrin, på ett forskningsinstitut eller som forskarstuderande. Dessutom kommer du att ges möjlighet att bekanta dig med den omfattande strömnings-mekaniska forskning som pågår vid Institutionen för Mekanik. Efter att ha klarat av de obligatoriska kurserna i strömningsmekanik har du stor frihet att själv sätta ihop ett kursprogram som passar din egen profil, fortsätta fördjupa dig inom strömningsmekanik eller välja kurser från de andra spåren som ingår i Teknisk mekanik.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM

Arbetsmarknad

Strömningsmekaniken är en viktig del i utvecklingen av många framtida produkter och din kompetens inom matematisk modellering är viktig på arbetsmarknaden. Du kan fortsätta med forskarstudier på universitet eller olika forskningsinstitut, till exempel FOI och Innventia. Men en stor del av våra studenter börjar jobba inom industrin.

Utlandsstudier

Vill du studera utomlands så går detta bra redan från starten av mastersprogrammet, det vill säga under hösten i årskurs 1. Masterprogrammet erbjuder även en dubbelexamen i samarbete med det högt rankade universitetet KAIST i Sydkorea.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Teknisk mekanik, spår TEMA Kan gå bra Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

SG1217 Strömningsmekanik grundkurs* 6 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik* 6 hp

* En av kurserna SG1217 och SG1220 måste läsas.

Kontaktperson

Anders Dahlkild
Tel: 08-790 91 74
E-post: ad@mech.kth.se

Feedback News