Tillgodoräknande av kurs

Tillgodoräknande

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier har tillgodogjort dig kunskaper som motsvarar innehållet i din utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Tillgodoräknanden av hel kurs

På utbildningskansliet och inom civilingenjörsutbildningen handlägger vi tillgodoräknanden av hel kurs.

Ansökan lämnas/skickas in till programmets utbildningshandläggare Carina Brunn.

Till ansökan ska bifogas:

  • Kursplan, eller motsvarande beskrivning över utbildning utomlands, som gäller den termin/det läsår då kursen lästes
  • Vidimerad kopia eller verifierbart elektroniskt resultatintyg/studieintyg på originalspråk samt kursens benämning på engelska

Som underlag för prövningen kan ytterligare dokument komma att begäras in av handläggare.

Tänk på att ett beviljat tillgodoräknande kan i vissa fall innebära att du under en period inte uppfyller kraven för att erhålla fullt studiemedel, att du inte kan studera heltid inom ramen för utbildningen.

Mer information och ansökningsblankett 

Har du frågor?
Utbildningshandläggare (CDEPR):

Carina Brunn,
e-post: carinas@kth.se
          

Tillgodoräknanden vid utbytesstudier

Efter utbytesstudierna ska ansökan om tillgodoräknande göras, det sker inte automatiskt.

Ansökan om tillgodoräknande efter utbytesstudier lämnas/skickas in till programmets internationella koordinator Elin Lundkvist

Här kan du läsa mer om tillgodoräknande efter utbytesstudier

   

Tillgodoräkna en del av en kurs

Om du vill tillgodoräkna en del av en kurs är det institutionen som ger kursen som beslutar och administrerar detta.
Vänd dig i så fall till institutionen som ger kursen för mer information.

Feedback News