Tillgodoräknande av kurs

Tillgodoräknande

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier har tillgodogjort dig kunskaper som motsvarar innehållet i din utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Tillgodoräknanden av hel kurs

Till ansökan ska bifogas:

  • Kursplan, eller motsvarande beskrivning över utbildning utomlands, som gäller den termin/det läsår då kursen lästes
  • Vidimerad kopia eller verifierbart elektroniskt resultatintyg/studieintyg på originalspråk samt kursens benämning på engelska

När du har handlingarna klara ska ansökan och styrkande dokument skickas in på länken nedan,

Ansökan om tillgodoräknande

Har du frågor?
Utbildningshandläggare (CDEPR):

Karina Nielsen,
e-post: karinan@kth.se
          

Tillgodoräknanden vid utbytesstudier

Efter utbytesstudierna ska ansökan om tillgodoräknande göras, det sker inte automatiskt.

Ansökan om tillgodoräknande efter utbytesstudier lämnas/skickas in till programmets internationella koordinator

Elin Lundkvist

Här kan du läsa mer om tillgodoräknande efter utbytesstudier

   

Tillgodoräkna en del av en kurs

Om du vill tillgodoräkna en del av en kurs är det institutionen som ger kursen som beslutar och administrerar detta.
Vänd dig i så fall till institutionen som ger kursen för mer information.

Feedback News