Kontakt: Utbildningskansli ITM, studentexpeditioner

Utbildningskansli ITM

Utbildningskansli ITM är den enhet inom skolan för industriell teknik och management som administrerar skolans utbildningsprogram. På utbildningskansliet får du hjälp av studievägledare, internationell koordinator, eller utbildningshandläggare.

Du som student får hjälp med frågor som rör dina studier. Exempelvis studieplanering, tillgodoräknande, utbytesstudier, val av kurser och masterprogram.         

Utbildningskansliet hittar du på adress Lindstedtsvägen 30, plan 2 i byggnaden som brukar kallas för SingSing.

Singsing.jpg
SingSing-huset 
          

Drop-in hos studievägledningen och internationella koordinatorerna

 

Ordinarie drop-in tider:

tisdag kl 9.00-11.30
torsdag kl. 9.00-11.30

Vänligen anmäl dig på Expedition SingSing. Sitt sedan ned utanför kansliet så hämtas ni i turordning.

                                             

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30, plan 2
KTH Campus
Stockholm

Öppettider för studenter

Under terminerna

Drop-in Studievägledning
& Internationell koordinator:

Tisdag kl 9:00-11:30
Torsdag kl 9:00-11:30

Övriga besökstider bokar du direkt
med den du önskar samtala med!

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Utbildningskansli ITM
Lindstedtsvägen 30, plan 2
100 44 Stockholm

Karta till kansliet

Se KTH Campus kartan.

Kansliet hittar du på plan 2 i huset som kallas SingSing

Fax:

08-790 09 38

Studentexpeditioner

Studentexpedition2.jpg

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen.

Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.

ITM-skolans studentexpeditioner hanterar endast kurser där kurskoden börjar på M.

För kontaktuppgifter till andra kurs- och studentexpeditioner vid KTH, se  Alla skolors studentexpeditioner

Feedback News