Utbytesstudier

Utlandsstudier är en unik möjlighet och upplevelse. En chans för dig att spetsa ditt CV samtidigt som du får upptäcka världen, lära känna nya kulturer och få vänner för livet. Som student på KTH har du möjlighet att förlägga en del av din studietid utomlands, utan extra kostnader eller förlängd studietid.

Presentation från KTH-Global hösten-20

 Info om utbytesstudier HT-20

Vilka typer av utlandsstudier finns det?
Ungefär var tredje student som tar examens från KTH har studerat utomlands via KTHs utbytesavtal.
KTH erbjuder en rad olika former av utlandsstudier, nedan radar jag kort upp dem. 

Utbytestermin/Utbytesår är det vanligaste och mest populära utbytesåtagandet. Då byter man ut en av sina terminer på KTH i (årskurs 3-5) mot en termin på ett av våra partneruniversitet och läser samma kurser som du skulle gjort på KTH där. Du kan tidigast söka utbyte i december årskurs två för att tidigast åka ut i trean. Du kan även åka under mastersprogrammet, fråga då masteransvarig eller internationell koordinator vilken termin som passar bäst att åka ut under mastern, olika mastersprogram rekommenderar olika terminer.  Info om Utbytesstudier

 Dual master innebär att du gör ett av masteråren på partneruniversitetet och får då två masterexamina, en examen från KTH och en från partneruniversitetet, olika mastersprogram har olika DD-avtal, kika på kurssidan för ditt mastersprogram för att se vilka avtal de har. Info om Dual Master

MFS (Minor Field Studies) Genom detta projekt har du möjlighet att bedriva fältstudier i ett utvecklingsland. Det är en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i ett låg- eller medelinkomstland. MFS är ett Sida-finansierat stipendium. Info om MFS

GDH (Global Development Hub) bedriver en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara. Som student som studerar i årskurs 3 på KTH erbjuds du möjlighet att resa till Afrika under 4-6 månader (vårtermin tredje året, kandidatexamensarbete ingår) och medverka i projekt som handlar om att ta fram lösningar på lokala samhällsutmaningar kopplade till FNs globala hållbarhetsmål.       Info om GDH

Sommarkurser- Spendera sommaren på ett annat universitet i ett nytt land, eller studera utomlands utan att vara borta en hel termin. Sommarkurser kan ge en försmak av hur det är att studera utomlands eller vara ett alternativ för dig som inte har möjlighet att vara utomlands en längre period. Info om sommarkurser

Frågor kring utbyte?

Kontakta mig så ska jag försöka guida dig!

Paiman Parosh

Internationell koordinator 

Mail: paiman@kth.se

Telefonnr. 087908650

Feedback News