Val av masterprogram för civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning 300 hp

Temabild design och produktframtagning

De två avslutande åren på din civilingenjörsutbildning läser du inom ett masterprogram. Ett masterprogram består av ett paket med obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser, valfria kurser och ett examensarbete. Informationen riktar till dig som är antagen hösten 2018 och senare.

För dig som ska välja masterprogram i årskurs 3

I menyn hittar du alla masterprogram som är valbara för ditt civilingenjörsprogram. Där kan du läsa mer om vad de innebär, hur arbetsmarknaden ser ut, om utbytesstudier är möjligt, hur du ansöker och vilka behörighetsgivande kurser du behöver läsa.

Grundläggande behörighet

För att bli antagen behöver du uppfylla följande krav:

  • Minst 165 hp från kurser inom programmet varav 110 hp från årskurs 1–2 (inklusive 15 hp KEX)
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • OBS! Studenter antagna till KTH och CDEPR från 2017 och tidigare följer ett annat regelverk. Vänligen kontakta Studievägledningen direkt för information om behörighet.

Mer information om behörighetskrav finns på KTH:s webbplats: Kurser inom program.

Särskild behörighet

Många masterprogram kräver att du har läst vissa kurser för att bli behörig till programmet. Detta innebär att du, förutom de obligatoriska kurserna i årskurs 3 och kandidatexamensarbetet, måste anmäla dig till behörighetsgivande kurser. De behörighetsgivande kurserna kan vara olika beroende på vilken master du planerar att välja och vilket civilingenjörsprogram du kommer ifrån. Kurserna kan även skilja sig mellan spåren inom en viss master. Kurser som ger särskild behörighet ska vara slutförda.

Studievägledning

Om du inte är behörig och behöver hjälp med planering för fortsatta studier, kontakta din Studievägledare för att lägga upp en individuell studieplan.

Läsa utomlands

På respektive masterprograms sida finns mer information om rekommendationer för utbytesstudier. Om du funderar på att studera utomlands kan du även kontakta din Internationell koordinator

Mer information om utbytesstudier finns på KTH:s webbplats: Ansökan, behörighet och urval vid utbytesstudier

Feedback News