Elkraft – inte bara kända storföretag

Lite information som bakgrund till val av Master-inriktning för de som funderar på området Electric Power Engineering.

Många tänker nog på stora väletablerade bolag och myndigheter när de tänker elkraft. Det stämmer ju så klart väldigt bra att dessa företag finns!. Men det är långt ifrån hela sanningen. Vi har här samlat ihop några exempel för att visa på lite av bredden på utbildningen och att det finns många spännande vinklar och tjänster för elkraftingenjören. Något som står väldigt säkert är att elkraft är och kommer förbli ett område med väldigt stort behov av kompetens både lokalt och globalt. För närvarande sker en stark utveckling men allt mer el, t ex elbilar, solceller på allt fler hem, elflygplan mm. I industrin finns alltmer automatisering som bygger på användning av el.

Power Circle

Johanna Lakso

Johanna Lakso, 32 år, vd Power Circle Hon är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik med en examen från Lunds Tekniska Högskola 2012. Efter det arbetade hon några år på myndigheter, både Svenska kraftnät och Energimyndigheten, innan hon i början av 2019 tillträdde som vd för Power Circle. Power Circle är en intresseorganisation som arbetar med framtidsfrågor för elsystemet. Det handlar om allt från laddinfrastruktur för elfordon till systemtjänster från förnybar energi till smart elnätsteknik. Tillsammans med våra ca 70 partners arbetar vi med att ta fram och sprida kunskap om dessa frågor, vi arrangerar seminarier och mötesplatser, och vi visar på möjligheterna som ny teknik erbjuder för våra beslutsfattare. Vi har nyligen släppt två faktablad om V2G-teknik och om stödtjänster från nya tekniker. På vår hemsida www.powercircle.org kan ni läsa mer om våra projekt, hitta våra faktablad samt alla våra spännande partnerföretag.

Tyréns

Alexander Isakson

Alexander Isakson: Civilingenjörsexamenfrån KTH i Energi & Miljö - 2019, Masterexamen från KTH i elkraft. Jag skrev mitt examensarbete tillsammans med en vän där vi undersökte potentialen i solcellsinvesteringar under suboptimala förutsättningar i kombination med ett standardmässigt planerat vindkraftverk. Vi modellerade hela arbetet i Matlab och Excel, där ekonomiska beräkningar så som LCOE utfördes i Excel, och skuggberäkningar, vindkraftsproduktion, solcellssimuleringar, och solkraftproduktion utfördes i Matlab. Nu arbetar jag som elkraftkonsult på avdelningen för El & Infrastruktur på Tyréns AB. Tyréns AB har kontor på många orter i Sverige, men också utomlands i t.ex. England och Danmark. Jag jobbar huvudsakligen med solcellsprojektering mot entreprenadsektorn där jag bland annat utför modellering, förstudier, och upprättande av tekniska beskrivningar för kompletta solcellsanläggningar. Jag projekterar även kraft- och belysningssystem i infrastrukturprojekt så som Förbifart Stockholm och Tvärförbindelsen. www.Tyrens.se

SCiBreak

Tomas Modeer

Tomas Modeer. Civilingenjör från Elektro på KTH 2005 och doktorerade 2015 inom kraftelektronik. SCiBreak har sina rötter på KTH och startades 2014 för att kommersialisera en idé för snabb brytning av elström. Med vår patenterade teknik kan installationer och elnät skyddas mot fel som annars kan medföra skador på utrustning och risker för personal. Detta är speciellt viktigt nu när elnäten måste uppgraderas för att hantera mer förnybara energikällor och den elektrifiering av transportsystemet som pågår. Vi arbetar åt Trafikverket för att ge dem möjlighet att utöka järnvägens kraftförsörjning utan att detta innebär risker vid fel i matningsnätet. Vår teknik fungerar även för likström och här är vi med i kampen om att utveckla tekniken för de supernät baserade på högspänd likström (HVDC) som kommer att behövas för att gå över till ett helt förnybart energisystem. Vi har våra lokaler i Kallhäll utanför Stockholm. Vi arbetar bl a med elektronik, kraftelektronik plasmafysik och styrsystem baserade på FPGAer. https://www.scibreak.com/

Tibber

Jakob Jönsson

Jakob Jönsson läste Industriell ekonomi (I-06) på KTH. Inriktning mot programvarudesign. Valde till flera kurser (systemplanering, energi-marknadsanalys, energiföretagande m.m.) på grund av ett nyfunnet intresse för elmarknaden. Tibber är i grunden ett teknikbolag och utvecklar mjukvara och hårdvara som hjälper vanliga hushåll att sänka sin elkostnad. Tibber är samtidigt en heldigital elleverantör som automatiserat en stor del av processerna som traditionella elleverantörer lägger mycket resurser på. Teamet är idag cirka 44 personer varav cirka hälften är utvecklare (software, hardware och machine learning). Tibber grundades 2016 och har haft en kraftig tillväxt. Målet är att omsätta 1 miljard SEK i 2020. Tibber backas av fler välkända investmentbolag, bland annat Founders Fund från Silicon Valley. En viktig del av Tibber-konceptet är förbrukningsflexibilitet. Elsystemet står inför flera utmaningar (bl.a.): a) Försämrad frekvensstabilitet (ny produktionsmix), b) Kapacitetsbrist i transmissionsnät (vindkraft i norr och konsumtion i söder), c) Kapacitetsbrist i lokalnät (snart 1 miljon elbilar). Alla dessa utmaningar kan avhjälpas med en mer flexibel elkonsumtion. Tibber utvecklar lösningar för dessa problem genom att aggregera förbrukning från många källor (elbilar, värmepumpar m.m.) så den sammanlagda förbrukningen har ett värde för elsystemet. https://tibber.com/se/

Exempel på vidden av examensarbeten finns för respektive handledare

Feedback News