Karriär och arbetsliv

Att utbilda sig till elektroingenjör är i dagsläget en fantastisk investering i din framtida karriär. Nästan 70 procent av studenterna får en anställning redan innan examen. Allt en elektroingenjör kan jobba med: energi, transport och it/data betraktas som stora framtidsbranscher.

En eftertraktad examen

Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” som kom i juni 2017 så är civilingenjörsyrken i elektroteknik ett av de områden, där det kommer vara störst efterfrågan på arbetskraft i framtiden. Ny teknik skriver den 4 juli att: "Stora framtida branscher är samhällsbyggande i vid mening, life science och allt som en elektroingenjör kan arbeta med: data/it, energi och transport." 

Svensk Energi, en branschorganisation för företag inom energisektorn, beräknar att det 2016 kommer det vara ett behov av nästan 2000 civilingenjörer inom energiområdet, majoriteten inom elkraft och energi men det kommer dessutom behövas civilingenjörer inom vindkraft. Vattenfall (som intervjuas i Ny teknik) säger att: Vi söker med ljus och lykta för att hitta rätt kompetenser. Hela energibranschen har en utmaning ... Det stora är elkraftsingenjörer, det är vår ständiga huvudvärk. Där finns ett underskott sett till hur många som examineras".

Var jobbar elektrostudenterna efter sin examen?

Nästan 20 procent av alla färdiga studenter jobbar som konsulter, 54 procent finns i forsknings- och teknikintensiv industri och 13 procent inom infraservice. Vanliga arbetsuppgifter är sådant som rör utveckling, design, projektledning, forskning, konstruktion, planering, försäljning, driftsäkerhet eller utredningsarbete. Många examinerade studenter finns inom branscher som sysslar med data/IT, energi och transport. Men det finns även de som jobbar i medicin-, ekonomi- eller handelssektorn. 

Ungefär hälften av alla elektroingenjörer leder andra i sitt arbete bara två till fyra år efter sin examen och nästan tio procent har redan fått en chefsposition.  

ABB, Ericsson, Saab, Bombardier, Fortum Distribution AB, Norska Hydro ASA, Scania, SWECO och Vattenfall är några av de större företagen som anställer elektroingenjörer. Det finns också elektroingenjörer på statliga myndigheter och på universitet, och i mindre privata företag och start-ups. 

Hur hittar elektrostudenterna jobb?

Nästan en tredjedel av alla studenter får sin första anställning genom sitt examensarbete. Men det är också vanligt att studenterna får jobb genom en platsannons, ett rekryteringsföretag, egen kontakt med arbetsgivaren eller genom sitt personliga nätverk. Tio procent erbjuds jobb direkt av arbetsgivaren. Nästan tio procent forsätter med forskarstudier.

Av de som arbetar har 92 procent en fast anställning, en siffra som är högre än genomsnittet på KTH (85 procent).

Möjlighet till utlandserfarenhet 

15 procent av de som tog sin examen mellan 2010 och 2012 jobbar utomlands. En civilingejörsexamen inom ”Electrical engineering” (elektroteknik på engelska) är internationellt sett väldigt välkänt och en eftertraktad examen om du vill göra en karriär utanför Sveriges gränser. Nästan 80 procent av de färdiga studenterna anser att utbildningen är gångbar på den internationella arbetsmarknaden vilket gör programmet till det näst mest internationella på hela KTH. 

Lön

Medellönen under 2016 (baserad på löner från 2014) för civilingenjörer ligger på 42 800 SEK enligt SCB.

Vill du ha ännu mer statistik?

På nätverket LinkedIn finns fler tusen personer som läst elektroteknik på KTH. Ett urval av dessa presenteras här. Där kan du se de 25 vanligaste arbetsgivarna och vilka områden de jobbar inom på sitt företag/myndighet. Du kan dessutom se vilka de vanligaste länderna är för de som jobbar utomlands.

Läs och se intervjuer med elektroingenjörer i arbetslivet

Här finns ett tiotal intervjuer och videos med ingenjörer i arbetslivet här. 

Feedback News