Kursval inför hösten 2018

På grund av att KTH byter version av Ladok under sommaren 2018 ska inga kursval göras via antagning.se mellan 1-15 maj. Du kommer att bli anmäld till alla obligatoriska kurser som går på hösten per automatik.

Terminsregistrering

Terminsregistrering är ditt sätt att meddela KTH att du vill studera våren 2018 och är en förutsättning för registrering på kurs, och att resultat ska föras in i det nationella studiedokumentationssystemet Ladok, och för att få studiemedel från CSN. Terminsregistrering för studerande på CELTE skall göras via personliga menyn på kth.se mellan 8 - 18 januari 2018. 

Omregistrering på termin

Om du inte kan göra terminsregistering via personliga menyn beror det på att du inte uppnådde tillräckligt många hp för att bli uppflyttad till ny årskurs i somras. Du behöver då boka tid eller lämnar in ett förslag på Individuell studieplan till studievägledningen för att bli terminsregistrerad. Systemet kan ej ta emot terminsregistrering för personer som inte uppfyllt uppflyttningskravet till föregående hösttermin. Hör av dig till studievägledare i god tid före terminsstart för tidsbokning.

Master inom huvudämne

Maila dina kursval inför höstterminen till annelia@kth.se mellan 1 juni och 1:a augusti.

Kom ihåg att se vilka kurser du kan läsa parallellt genom att generera schema i schemageneratorn innan du anmäler dig.

Fungerar inte ditt kth.se-konto? Kontakta IT-support för hjälp.

Feedback News