Master inom huvudområde

Följande information är till dig som är antagen och läser master inom huvudämne i elektroteknik: 

Information om examensarbete 30 hp (masternivå)

Ann Lantz, GA och vice skolchef, har att sluta erbjuda möjligheten att ansöka till master inom huvudområdet elektroteknik för studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik från och med 1 september 2021. Det innebär att sista antagningen sker till höstterminen 2021. 

Feedback News