Anmälan till master inom civilingenjörsprogrammet Energi och miljö

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 300 hp på KTH läsåret 2018/2019. Du ska mellan den 1 - 15 maj 2019 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2019/2020.

Behörighet

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Masterprogramkatalog

I masterprogramkatalogen finner du alla masterprogram som är valbara för din utbildning och vilka behörighetsgivande kurser du måste läsa.

Här hittar du masterprogramkatalogen för läsåret 2019/2020:
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2019/2020) 

Masterkatalog för tidigare läsår
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2017/2018)

Anmälan

Anmälan sker på www.antagning.se

  • Längre ner på den här sidan kan du se de masterprogram/-spår du kan välja mellan.
  • Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!
  • När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på www.antagning.se.

Du som våren 2019 läser årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1-15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 15 maj 2019.
Du anmäler dig till dina kurser i nya Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti, anmälningsperioden är 10-26 augusti.
Vidare instruktioner om anmälan till kurser hittar du här

Följande masterprogram/spår leder till civilingenjörsexamen i Energi och miljö 300 hp

Här nedan finner du vilka masterprogram som är knutna och sökbara till ditt civilingenjörsprogram.
Klicka på masterprogrammet som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!

TELPM Elkraftteknik

Elkraftteknik

THSSM Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

TITHM Hållbar produktionsutveckling

Hållbar produktionsutveckling

TKEMM Kemiteknik för energi och miljö

Kemiteknik för energi och miljö

TMHIM Miljöteknik och hållbar infrastruktur

Miljöteknik och hållbar infrastruktur

TSUEM Hållbar energiteknik

Hållbar energiteknik

TSUTM Teknik och hållbar utveckling

Teknik och hållbar utveckling

Feedback News