Anmälan till masternivå

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 300 hp på KTH läsåret 2018/2019. Du ska mellan den 1 - 15 maj 2019 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2019/2020.

Behörighet

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp kurser från årskurs 1-3 inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört examensarbete, grundnivå, 15 hp (kandidatexamensarbete/KEX) inom teknikinriktningen du är antagen till.
  • Slutfört kursen ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora, 6 hp

Anmälan

Anmälan sker på www.antagning.se

  • Längre ner på den här sidan, under respektive teknikinriktning/spår som du nu är antagen till, kan du se de masterspår du kan välja mellan.
  • Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!
  • När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på www.antagning.se.

Du som våren 2019 läser årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1-15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 15 maj 2019.
Du anmäler dig till dina kurser i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti. Valperioden är 10-26 augusti.

Vidare instruktioner om anmälan till kurser hittar du här

Masterprogram Industrial Engineering and Management (TIEMM) med teknikinriktning/spår leder till civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi

Här nedan, under respektive teknikinriktning som du nu är antagen till, kan du se de masterspår du kan välja mellan. Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. På antagning.se måste logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto!

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Spår, Interaktion och visualisering 
Spår, Maskininlärning
Spår, Programutvecklingsteknik

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Spår, Effektiv Energianvändning
Spår, Hållbar Kraftproduktion

Produktframtagning (PFRI)

Spår, Integrerad produktion 
Spår, Mekatronisk produktutveckling

Tillämpad matematik (TMAI)

Spår, Finansiell matematik 
Spår, Optimeringslära och systemteori

För dig som vill påbörja ett masterprogram utanför dem som är knutna till ditt civilingenjörsprogram

För dig som vill söka ett masterprogram utanför dem som nämns i din utbildningsplan gör det via universityadmissions.se senast 15 januari 2019 för engelskspråkiga program och via antagning.se senast 15 april, 2019 för svenskspråkiga program. Du konkurrerar om platserna på samma sätt som alla andra sökande. Mer information om dessa program hittar du här: Master och Magisterutbildning

Väljer du att söka till ett masterprogram utanför de som är knutna till ditt civilingenjörsprogram kan du inte ansöka om civilingenjörsexamen!

Feedback News