Att söka VFU-plats själv

Du får som student söka plats själv under vissa villkor. Dessa villkor är:

  • Du får ej vara på praktik på en skola som du själv varit elev på
  • Du får inte söka plats inom Stockholms län
  • Du får inte söka plats inom Uppsala län
  • Handledare ska vara behörig lärare och ha undervisning inom aktuella ämnen
  • Handledaren ska ha gått handledarkurs (även om detta inte alltid hålls så strikt på)

 

Om du har hittat en handledare och en skola som kan ta emot dig måste både du och handledaren ta kontakt med KTHs VFU-samordnare (Leon Giles).

 

Anledningen till att du inte får söka egen plats inom Stockholms län är att det innefattas av det så kallade VFU-avtalet där alla placeringar måste gå genom VFU-portalen. Anledningen till att du inte får söka egen plats inom Uppsala län är att KTH har ett samarbete med Uppsalas VFU-samordnare. Uppsala har (precis som Stockholm och stora delar av Sverige) akut platsbrist, men de har ett gott öga för KTH-studenter som gärna vill bibehållas. Är du intresserad av att placeras i Uppsala, se till att maila detta önskemål till Leon Giles. 

 

Du får också söka egen plats på en svensk skola i utlandet, se mer om detta under “Svenska skolor utomlands”.

Feedback News