Checklista för studenter

Gå igenom följande checklista innan din praktik börjar.

 

▢ Jag vet hur många timmar jag måste undervisa och auskultera

▢ Jag har ansökt om belastningsregister hos polisen

▢ Jag har tagit kontakt med min handledare som är

                      ▢ Behörig lärare

                      ▢ Har gått handledarkurs

                      ▢ Inte jobbar på min gamla gymnasieskola

▢ Jag vet vad för uppgifter jag ska göra efter min VFU

 

Mer än så behöver du inte fundera över innan din VFU. Det mesta löser sig när du väl kommer ut till skolan. Stort lycka till på din praktik!

Feedback News