Examensansökan

CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE

Instruktion för examensansökan på CLGYM

Kontrollera att samtliga kurser och examensarbetet är slutrapporterade på Mina sidor.
Kontrollera även att eventuella tillgodoräknanden är inrapporterade.
Därefter fyller du i kurslistan för din årskull. Du bör inte ha mer än ca 273 poäng (304.5 hp) i din examen.
Fyll sedan i antingen ”Examensansökan 270 hp eller 300 hp”. Väljer du examen på 300 hp måste du även bifoga blanketten ”Ansökan om 300 hp…”. Den måste godkännas samt beslutas av grundutbildningsansvarig.

Samtliga dokument skickas sedan till:
Studievägledaren för Civilingenjör och lärare
Utbildningskansli ITM
KTH
100 44 Stockholm

Utförligare instruktion finns här nedanför som bilaga

För dig som är antagen 1/7 2007 och senare:

Du kan göra din examensansökan på webben. Gå in via din personliga meny och klicka dig vidare.

Observera att kurslistan även måste fyllas i och skickas per mail eller post till utbildningskansliet.

Klicka på länken för att öppna respektive dokument nedan.

Instruktioner för ifyllande av examensansökan på CL

CL02

CL03

CL04

CL05

CL06

CL07

CL08

CL09

CL10

Examensansökan Civingexamen 270 hp + Lärarexamen 270 hp, antagna 2002-2006

Examensansökan Civingexamen 300 hp + Lärarexamen 270 hp, antagna 2002-2006

Examensansökan Civingexamen 300 hp + Lärarexamen 270 hp på avancerad nivå, antagna efter 1/7 2007

 

Feedback News