FAQ

Här ligger en sammanställning med vanligt förekommande frågor gällande studierna på ITM-skolans Civilingenjörsprogram. För kompletterande frågor som är mer programspecifika; tala med Din Studievägledare.

FAQ-frågor.docx

Feedback News