Hur går processen med VFU-placering till?

  1. Studentens adress kollas och närliggande kommuner kontaktas av VFU-samordnare via VFU-portalen.
  2. Kommunerna kontaktar sina skolor som svarar med hur många studenter som kan tas emot (hur många handledare det finns).
  3. Kommunerna meddelar VFU-samordnare om platstillgänglighet. Detta steg tar ofta lång tid.
  4. Antalet platser i kommuner matchas med antalet studenter som ska ut på praktik.

 

Om kommunerna inte kan bidra med tillräckligt många platser kan alltså restiderna bli längre. Enligt gällande överenskommelse ska en student inte behöva resa längre än 90 minuter enkelväg till sin placering. 


 

Du kan som student lämna önskemål om placering på en viss skola. Detta kan underlätta arbetet i att hitta en plats åt dig. Maila ditt önskemål till KTHs VFU-samordnare (Leon Giles, lgiles@kth.se). Du kan önska:

  • En viss skola
  • Att vara på högstadiet
  • Ett visst län (ex. Uppsala län)
Feedback News