Kontakt

CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE

Utbildningskansli och studievägledare på ITM-skolan

Öppettider under terminerna

Drop-in hos studievägledningen & Internationella handläggarna:
Tisdag kl 9:00-11:30
Torsdag kl 9:00-11:30

Övriga besökstider bokar du direkt med den du önskar samtala med!
studentservice@itm.kth.se

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30, plan 2
KTH Campus, Stockholm

Studievägledare (svl)

Alicja Lissenko 
alicjal@kth.se
087907171

Kontakta studievägledaren om du har frågor som rör:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Funktionsnedsättning
  • Kursval och andra val under utbildningstiden
  • Studieplanering, individuell studieplan
  • Studieuppehåll/studieavbrott
  • Studievanor och studieteknik
  • Utbildningens innehåll
  • Återvändo till studierna efter studieuppehåll eller utbytesstudier

Internationell koordinator

Linda Böckman Gelin  lindabg@kth.se

Linda Larsson, Programhandläggare CLGYM, linda.larsson@itm.kth.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30, plan 2

Feedback News