Kontakt

Utbildningskansli ITM

På utbildningskansliet får du hjälp av studievägledare, internationell koordinator eller utbildningshandläggare. Du som är student får hjälp med frågor som rör dina studier.

Kontakta studievägledaren om du har frågor som rör:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Funktionsnedsättning
  • Kursval och andra val under utbildningstiden
  • Studieplanering, individuell studieplan
  • Studieuppehåll/studieavbrott
  • Studievanor och studieteknik
  • Utbildningens innehåll
  • Återvändo till studierna efter studieuppehåll eller utbytesstudier

Utbildningskansliet hittar du på adress Lindstedtsvägen 30, plan 2 i byggnaden som brukar kallas för SingSing. 

Välkommen att höra av dig till oss!

Drop-in-tider hos studievägledare & internationalla koordinatorer

För närvarande sker drop-in via telefonsamtal under våra ordinarie öppettider. 
Skanna QR-koden nedan och fyll i dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig i turordning. 
(Skriv ditt telefonnummer under "subject")


     qrkod.jpg

Tisdag kl 9.00-11.30
Torsdag kl. 9.00-11.30

Utbildningskansliet

Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och kontaktuppgifter

Studievägledare

Fredrik Berglund
svl-clgym@itm.kth.se

Internationell koordinator

Paiman Parosh
paiman@kth.se

Utbildningshandläggare samt
handläggare för VFU

Linda Larsson
linda.larsson@itm.kth.se

Programansvarig

Annica Hofberg
annica.hofberg@vetenskapenshus.se

Studentexpeditioner

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen. Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.Studentexpeditioner

ITM-skolans studentexpeditioner

ITM-skolans studentexpeditioner hanterar alla kurser som börjar på M. För kontaktuppgifter till andra kurs- och studentexpeditioner vid KTH, se:

Alla skolors studentexpeditioner

Studierektorer på programmet CLGYM

Inriktning Matematik och Fysik - MAFY

Professor Bengt Lund-Jensen (i KTH:s katalog: Bengt Jensen)

Arbetar vid   PARTIKEL & ASTROPARTIKELFYSIK
E-post          blj@kth.se
Telefon        +46 76 942 30 79   

Kurser

Inriktning Matematik och Kemi - MAKE

Professor Åsa Emmer

Arbetar vid   TILLÄMPAD FYSIKALISK KEMI
E-post          aae@kth.se
Telefon        +46 8 790 64 07

Kurser

Inriktning Matematik och Teknik: Energi och Miljö - TEMI

Universitetsadjunkt Monika Olsson   

Monika Olsson

Arbetar vid   HÅLLBAR UTV. MILJÖVETENSKAP
E-post          monika@kth.se
Telefon        +46 8 790 61 50

Studierektor på Industriell ekologi och Civilingenjör lärare inriktning TEMI. Leder kurser i avfallshantering. Programkontakt för mastersprogrammet Sustainable Technology och även inblandad i civilingenjörsprogrammet Energi och miljö.

Kurser

Inriktning Matematik och Teknik: Informations- och Kommunikationsteknik - TIKT

Universitetsadjunkt Linda Kann

Linda Kann

Arbetar vid   TEORETISK DATALOGI (TCS)
E-post           lk@kth.se
Telefon         +46 8 790 92 76

Kurser

Feedback News