Kurser som ges för sista gången

CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE

Förändringar för CL-studenter antagna t o m hösten 2010

Vissa kurser kommer inte att finnas kvar förutom för tentamen 2 gånger/år de följande tre åren efter att den lagts ned.

De kurser som ges för sista gången läsåret 2013/2014 är:

VT 14

MADA:

DH1603 Kommunikation och media

SK1103 Klassisk fysik för CL

MAFY:

DH1603 Kommunikation och media

HT14

UCK700 Läraruppdraget och det professionella lärarskapet II

UQK700 Specialpedagogiska utmaningar - ungdomar och vuxna

MAFY:

MJ2411 Förnybar energi


För dig som inte är klar med kurserna gäller följande:

Tag kontakt med respektive kursansvarig lärare för att komplettera kursen.

Feedback News