Presentationer, publikationer och material om CL och CLGYM

Enkät för nyantagna HT2019

https://docs.google.com/forms/d/1ptDKTkcPSkgqAnAVGCt5p6xb5xDX2ZFGSRjs3IFkeFg

Presentationer, publikationer och material om CL och CLGYM

 • Jingel i reklamkampanj för CL på radio 2002. KTH_CL_2002_Spot1
 • L Geschwind & F Scheffer: Det bästa av två världar?: utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärar-utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. SISTER, 2007. Geschwind_Scheffer_2007_Det_basta_av_tva_varldar
 • H Thunberg: Student Teacher-Training in Science and Mathematics: Experiences from a Combined Teacher-Training and Engineering Programme. In: G. Anthony, & B. Grevholm (eds): Teachers of Mathematics: Recruitment and Retention, Professional Identity and Development., Svensk förening för matematikdidaktisk forskning , 2010. ICME10_recruiting_preprint
 • P Torberger & E Thor: TEMA: Civilingenjör och lärare. E-magasinet t:, Teknikföretagen, #4 2015, s 16-22.
  https://www.teknikforetagen.se/emag/t-nr4-2015/index.html#04Cover
  https://www.teknikforetagen.se/emag/t-nr4-2015/index.html#0415Feature3
 • M Cronhjort: Motives for choosing a double degree programme. A case study in engineering and education. INTED2017 Proceedings, Valencia, Spain, March 6-8, 2017, pp 4267-4271. DOI: 10.21125/inted.2017.1020 INTED2017_Motives_preprint
 • M Cronhjort, L Naeslund & S Nyberg: Competences Developed in a Double Degree Programme: Master of Science in Engineering and in Education. INTED2017 Proceedings, Valencia, Spain, March 6-8, 2017, pp 1762-1767. DOI: 10.21125/inted.2017.0547 INTED2017_Competences_preprint
 • M Cronhjort, L Naeslund & S Nyberg: Double degrees: Hits and pits for the careers. INTED2017 Proceedings, Valencia, Spain, March 6-8, 2017, pp 4302-4309. DOI: 10.21125/inted.2017.1026 INTED2017_Career_preprint
 • P Ottsjö: ”Vi är uppvuxna med internet”, Ny Teknik, 2017-07-03.
  https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/vi-ar-uppvuxna-med-internet-6858200
 • M Cronhjort & L Geschwind: Double degree programmes in engineering and education - two cases from Swedish technical universities, in: Technical universities: past, present and future (L Geschwind, A Broström, & K Larsen, eds.). Higher Education Dynamics, Springer, accepted for publication, 2019. Cronhjort_Geschwind_2019_Chapter12_draft
Feedback News