Program Minikonferens 19/9

Välkomna den 19/9 på drop-in mellan kl.15-18 i Sydöstra Galleriet, KTHB

Vi bjuder på mackor och fika

Program

Kl. 15-16

"Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)", Per Norström, lektor i teknikdidaktik, lärande i STEM, KTH

"PRODUCTIVE WAYS OF ORGANISING PRACTICUM – WHAT DO WE KNOW? A SYSTEMATIC REVIEW", Lisa Österling, forskarstuderande, adjunkt, Stockholms Universitet

"Jobba smart - att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig" Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Lärare i matte/NO/tk 7-9, Förstelärare. Föreläsare. Författare. Blog

Kl. 16-17
Gymnasiearbeten på KTH – några exempel”, Åsa Emmer, professor i analytisk kemi, KTH

"VFU2 – en annorlunda VFU i informella lärandemiljöer" Marie Danielsson, tekn. dr. kemi, Pedagogisk utvecklare i kemi på Vetenskapens Hus

”Lite uppdateringar kring säkerhet på labbet”, Jenny Olander, föreståndare KRC

Kl. 17-18
"Digitala hjälpmedel vid undervisning i kemi på gymnasiet", Anders Hansson, Lektor, Rudbeck Sollentuna


Utställning med teknik- och hållbarhetsaktiviteter, Andrew Doyle, forskarstuderande, Helena Lennholm, adjunkt i teknikdidaktik, lärande i STEM, KTH

Bygg en pappersraket

Anmäl dig på denna länk.

Välkomna önskar Mikael Cronhjort, Helena Lennholm, 

Per Norström och Leon Giles

Feedback News