SI P4 2021

Under P4 2021 erbjuds SI i kursen SF1626 Flervariabelanalys. Alla som läser kursomgången som ges i P4 eller som ska skriva omtentamen är välkomna att delta på mötena.

SI-omgången har en egen gruppwebb som hittas här. Där hittas schema, information om mötenas innehåll samt kontaktinformation till SI-ledarna. Du måste vara inloggad med ditt KTH-konto för att ha åtkomst till all information som finns på sidan.

Feedback News