SI VT2019

Under Vt2019 har vi SI i kursen "Diskret Matematik" SF1688. Passen kommer att synas i schemat under rubriken Supplemental instruction. Alla som går kursen är välkomna!

Här är den litteratur vi utgår från när vi planerar SI-pass. 

innehåll Handbok för metodhandledare SI.pdf

innehåll till SI-ledarens Guide.pdf

Metodkurshandledare för aktiviteten är Helena Lennholm, lennholm@kth.se

Feedback News