SI VT2019

Under Vt2019 har vi SI i kursen "Diskret Matematik" SF1688. Passen kommer att synas i schemat under rubriken Supplemental instruction. Alla som går kursen är välkomna!

Metodkurshandledare för aktiviteten är Helena Lennholm, lennholm@kth.se

Feedback News