Studentexpeditioner

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen. Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.

         

Studentexpeditioner inom ITM-skolan

Studentexpedition Nord (Studentexpedition för institutionerna Maskinkonstruktion, Energiteknik, Industriell Produktion och Materialvetenskap)
E-post: gru@itm.kth.se
Brinellvägen 68,
tel: 08-790 82 00

Frågor och svar (FAQ) Studentexpedition Nord

        

Studentexpedition för institutionen Industriell ekonomi och organisation (Indek)
E-post: studentexpeditionen@indek.kth.se
Lindstedtsvägen 30,
tel: 08-790 78 61

       

Studentexpedition - KTH Södertälje (Studentexpedition för institutionen för Hållbar produktionsutveckling (fd tillämpad maskinteknik))
E-post: service-hpu@kth.se
Mariekällgatan 3, Södertälje,
tel. 08-790 95 10

    

Studentexpeditioner på KTH

 Alla skolors studentexpeditioner

Feedback News