Supplemental Instruction (SI)

Vi går på SI.JPG

På KTH använder vi Supplemental Instruction (SI) med gott resultat, som ett frivilligt komplement till ordinarie undervisning i vissa kurser. På svenska benämns SI som "samverkansinlärning".

SI tillför inte någon ny ämneskunskap i kursen, utan ska stimulera och underlätta förståelse och bearbetning av kursmaterialet. SI lägger stor vikt vid diskussion och samarbete och SI-mötena leds av en eller flera SI-ledare.

SI-ledaren ska få studenterna att själva arbeta med lösningar och söka kunskap i böcker och från föreläsningar och kursmaterial. SI-ledaren stimulerar studenterna att hjälpa varandra genom diskussioner i gruppen utifrån olika frågeställningar och problem ur kursen och de aktuella föreläsningarna.

SI-ledaren fungerar som moderator och hjälper till med strukturen och visar på olika lösningsstrategier. Gruppdeltagarna utvecklar tillsammans en bättre och djupare förståelse för sina studier, både genom att de ställer frågor från olika perspektiv såväl som att tillföra och arbeta med olika lösningsförslag på materialet.

SI-ledaren är en äldre student som själv har klarat den aktuella kursen med bra resultat.

Under denna sida finns information om vilken SI-verksamhet som erbjuds, uppdelat efter termin eller period.

Feedback News