Syfte och mål med VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning. Syftet med VFUn är att lärarstudenter ska få tillfälle att uppleva och pröva på hur det är att vara lärare i praktiken. Det är också en bra möjlighet att få öva på att omsätta sina teoretiska kunskaper till undervisning genom planering och utförande.

 

Olika VFU-kurser har olika omfattning, men de har alla gemensamma drag:

  • Ett visst antal timmar ska tillägnas undervisning under handledning.
  • Ett visst antal timmar ska tillägnas auskultation, det vill säga observation av andra lärares undervisning.

Varje student får handledning av behörig lärare inom rätt ämne.

Feedback News