Länkmöte endast för klassrepresentanter och sektionen

Time: Wednesday 9 February 2022 at 08:00 - 10:00 2022-02-09T08:00:00 2022-02-09T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Mechanical Engineering (CMAST, 300 cr)

Activity: Möte

Student groups: CMAST_2, CMAST_INTF_2, CMAST_INTS_2, CMAST_INTT_2

Details (TimeEdit): Länkmöte, åk 2

Scheduling staff created event 25 November at 03:56
Scheduling staff edited 10 December at 03:43

['CMAST_INTSF_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 12 January at 15:17

TiOnsdag 19 februari 2022 kl 08:00 - 10:00

ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Administrator Karina Nielsen edited 12 January at 16:25

MöteLänkmöte endast för klassrepresentanter och sektionen

Scheduling staff edited 14 January at 03:31

['CMAST_INTT_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_2']

Scheduling staff edited 4 February at 03:31

['CMAST_INTTF_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-02-04 03:31

Tags: None so far.

Feedback News